Organizační struktura

Představenstvo

Ing. Aleš Doucek, Ph.D.
Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

předseda představenstva

ÚJV Řež, a.s.
vedoucí odd. „Vodíkové technologie“

Doc. Ing. Martin Paidar, PhD.
Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

místopředseda představenstva

VŠCHT Praha
Ústav anorganické technologie

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

člen představenstva

ČVUT - FS
Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka

Ing. Veronika Vohlídková
Ing. Veronika Vohlídková

členka představenstva

Člen organizační rady konference Hydrogen Days


Ing. Václav Bystrianský
Ing. Václav Bystrianský, Ph.D.

člen představenstva

Unipetrol
Projektový manažer pro rozvoj vodíkových technologií

Dozorčí rada

Martin Šilhan
Ing. Martin Šilhan, Ph.D., MBA

předseda DR

Centrum výzkumu Řež
vedoucí vodíkových technologií

Šimon Fuka
Mgr. Šimon Fuka

člen DR

LEANCAT s r.o.
R&D

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

člen DR

ČVUT - FS
pověřený děkan Fakulty strojní, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost

Zaměstnanci platformy

Mgr. Jan Sochor
Mgr. Jan Sochor

Specialista rozvoje vodíkového hospodářství


Marika Víšková
Marika Víšková

Projektová manažerka

Člen organizační rady konference Hydrogen Days

Mgr. Matyáš Ortmann
Mgr. Matyáš Ortmann

Analytik vodíkových technologií


European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union