VŠCHT Praha je koordinátorem evropského projektu HyAcademy.EU zaměřeného na vzdělávání v oblasti vodíkových technologií

Plány Evropské unie odhadují, že do roku 2030 bude v evropském vodíkovém průmyslu přímo zapotřebí 180 000 kvalifikovaných pracovníků. Vodíková cestovní mapa Evropy od Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking předpokládá více než jeden milion (přímá a nepřímá zaměstnanost), včetně širšího odvětví vodíkové energetiky. 

GasNet vstoupil do vodíkového klastru na severní Moravě

Moravskoslezský kraj patří k průkopníkům vodíkových technologií v České republice. Vzniká tady komplexní projekt vodíkového údolí, který řeší výrobu, distribuci i konkrétní využití tohoto obnovitelného zeleného plynu v průmyslu nebo dopravě. Ke klastru se připojil i největší český distributor plynu, skupina GasNet.

FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii

V loňském roce byl v Itálii uveden vlak Coradia Stream na vodíkový pohon od společnosti Alstom. Vývoj, certifikace, výroba a testování proběhly v závodech Savigliano a Vado Ligure, vývoj signalizačního systému v Boloni. Alstom Czech Republic vyrábí klíčovou komponentu a v České Lípě se zpracovává vozová skříň pro napájecí vůz generující energii pro celou soupravu. Coradia Stream na vodíkový pohon je vhodná udržitelná alternativa k vlakům, které využívají fosilní paliva a jezdí po neelektrifikovaných tratích. Vlak s kapacitou 260 míst nabízí komfort a tiché cestování s dojezdem přes 600 km a splňuje evropský cíl eliminace emisí CO2 do roku 2050.

Valcon International s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l.

Valcon International s.r.o. se stala certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l. a úspěšně integruje modulární AEM elektrolyzéry Enapter do svých projektů, které zahrnují úpravu vody, výrobu vodíku a jeho distribuci na nízkém a středním tlaku. Společnost Valcon plánuje rozšíření svých vodíkových projektů v roce 2024 s novými aplikacemi.

Firma Kolibrik.net uzavřela spolupráci s Gamry Instruments

Česká firma Kolibrik.net prošla výraznou transformací zaměřenou na vylepšení měřící technologie pro vodíkové technologie. Klíčovým krokem v této proměně je nová spolupráce s americkou firmou Gamry Instruments, která nyní začleňuje vysokoproudé potentiostaty a impedanční analyzátory od Kolibrik.net do svého portfolia. Tato spolupráce zdůrazňuje nejen kvalitu produktů Kolibrik.net, ale i získanou důvěru na mezinárodním trhu.

České vodíkové projekty na novém Unijním seznamu projektů společného zájmu

Dva vodíkové koridory vedoucí přes Českou republiku byly zařazeny na seznam PCI (Project of Common Interest) a PMI (Project of Mutual Interest), tedy projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu, přijatém Evropskou komisí. PCI jsou projekty nezbytné pro implementaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury, stávají se také nedílnou součástí příslušných regionálních investičních plánů a vnitrostátních desetiletých plánů rozvoje sítě. PMI představují klíčové přeshraniční energetické infrastrukturní projekty mezi EU a nečlenskými zeměmi, které přispívají k energetickým a klimatickým cílům Unie.

Vodíkové palivové články v energetice

Elektrické generátory s technologií AFC (Alkaline Fuel Cell) nabízejí efektivní náhradu za dieselagregáty. Nový systém Gencell BOX a osvědčený generátor Gencell BOX 48V / 5kW (10 kW) od Stand by Energy jsou inovativní řešení pro spolehlivý zdroj energie. S nízkým provozním hlukem a nulovými emisemi škodlivin jsou ideální pro komerční i odlehlé lokality.

ComAp navázal strategickou spolupráci s holandským výrobcem palivových článků Nedstack

ComAp, světová jednička v řídicích systémech pro záložní a nezávislé zdroje energie, uzavřela strategickou dohodu s předním výrobcem palivových článků Nedstack. Cílem spolupráce je vývoj řídicího systému pro palivové články, který tuto technologii bezproblémově integruje do systémů pro nezávislou výrobu energie a zajistí tak, že energie z palivových článků bude splňovat přísné požadavky na výrobu elektrické energie. Využitím palivových článků obě firmy podporují inovativní řešení pro spolehlivější a udržitelnou energii.

Saudi Railway Company ve spolupráci s Alstomem představuje první osobní vodíkový vlak v Saúdské Arábii

Společnost Saudi Rail Company (SAR) ve spolupráci se společností Alstom, světovým lídrem v oblasti chytré a udržitelné mobility, od 15. do 26. října v Rijádu uvedla první osobní vlak na vodíkový pohon Coradia iLint. Šlo o výjimečnou událost a první představení vlaku na vodíkový pohon v oblasti Blízkého východu a Afriky. Spolupráce mezi SAR a společností Alstom potvrzuje odhodlání hledat a testovat inovativní řešení udržitelné mobility s cílem snížit emise uhlíku z dopravy a splnit cíle takzvané Vize 2030, stanovené vedením země.

Plánované koridory na dovoz vodíku do ČR

S cílem podpořit evropské a národní cíle pro dekarbonizaci a přispět k transformaci energetiky a rozvoji vodíku, spolupracuje společnost NET4GAS se svými partnery na rozvoji několika mezinárodních projektů jeho přepravy, které by umožnily dovoz cenově dostupného vodíku do našeho regionu.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union